Bài 7 Các Loại IC Nguồn Trên Main Laptop

Các Loại IC Nguồn Trên Main Laptop

Các loại IC nguồn trong mainboard laptop và tài liệu hỗ trợ

Tra cứu các loại IC dao động nguồn và xạc trên máy Laptop

Hướng dẫn tra cứu các loại IC dao động nguồn và xạc trên máy LAPTOP.

1 – Xác định IC cần tra cứu và đọc số IC,  nếu là IC dao động nguồn chúng có các đặc điểm:

 • Hình vuông, nhỏ 4 hàng chân hoặc IC nhỏ hai hàng chân.
 • Đứng gần các đèn Mosfet hoặc cuộn dây.
 • Để đọc số IC bạn cần sử dụng kính núp để phóng to lên.
 • Số IC thường ở dòng trên cùng và bao gồm phần chữ và phần số đi liền.
  Ví dụ:  MAX1631 thì MAX là phần chữ, 1631 là phần số.
Các Loại IC Nguồn Trên Main Laptop
Các Loại IC Nguồn Trên Main Laptop

 

 • Chức năng của IC được ghi ở bên phải:
 • Ví dụ  MAX1631 có chức năng là ” Nguồn cấp trước”,  MAX1845 có chức năng là “Nguồn thứ cấp”
  MAX1844 có chức năng là “Nguồn VCORE”
 • Nếu bạn muốn tra cứu chi tiết chân IC thì bạn kích vào số IC ở cột bên phải , cột  ” Tra cứu”

Các IC dao động của nguồn cấp trước

 Ký hiệu Chức năngTra cứu
MAX1631

MAX1632

MAX1634

MAX1635

MAX1901

MAX1902

MAX1977

MAX1999

MAX17020

MAX17003

MAX51120

MAX8734

MAX8744

LTC3728

ISL6236

ISL6237

ISL62392

RT8203

RT8206

TPS51020

TPS51120

TPS51221

TPS5122

TPS5120

TPS51125

SN0608098

SC1403

 

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Ic nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

 

MAX1631

MAX1632

MAX1634

MAX1635

MAX1901

MAX1902

MAX1977

MAX1999

MAX17020

MAX17003

MAX51120

MAX8734

MAX8744

LTC3728

ISL6236

ISL6237

ISL62392

RT8203

RT8206

TPS51020

TPS51120

TPS51221

TPS5122

TPS5120

TPS51125

SN0608098

SC1403

 

Các IC dao động của nguồn thứ cấp.

Ký hiệuChức năngTra cứu
ADP3209

ADP32090091

APW7057

MAX1540

MAX1541

MAX1549

MAX1714

MAX1715

MAX1844

MAX1845

MAX1992

MAX1993

MAX8550

MAX8632

MAX8717

MAX8734

MAX8743

MAX8776

MAX8778

NCP5214

LM358

LTC1778

ISL6225

ISL6227

ISL6228

ISL6263

ISL6268

ISL6269

ISL88550

SC411

SC412

SC413

SC415

SC450

SC470

SC471

SC480

SC483

SC486

SC488

SC1470

SC1474

SC1480

SC1485

SC1486

SN0508073

TPS5130

TPS51116

TPS51117

TPS51124

TPS51483

TPS51511

FAN5234

RT8202

RT8204

OZ8119

OZ813

OZ824

VT321

VT351

VT451

 

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

 

ADP3209

ADP32090091

APW7057

MAX1540

MAX1541

MAX1549

MAX1714

MAX1715

MAX1844

MAX1845

MAX1992

MAX1993

MAX8550

MAX8632

MAX8717

MAX8734

MAX8743

MAX8776

MAX8778

NCP5214

LM358

LTC1778

ISL6225

ISL6227

ISL6228

ISL6263

ISL6268

ISL6269

ISL88550

SC411

SC412

SC413

SC415

SC450

SC470

SC471

SC480

SC483

SC486

SC488

SC1470

SC1474

SC1480

SC1485

SC1486

SN0508073

TPS5130

TPS51116

TPS51117

TPS51124

TPS51483

TPS51511

FAN5234

RT8202

RT8204

OZ8119

OZ813

OZ824

VT321

VT351

VT451

 

Các IC dao động của nguồn VCORE

Ký hiệuChức năngTra cứu
ADP3203

ADP3205

ADP3207

ADP3208

MAX1532

MAX1544

MAX1545

MAX1546

MAX1532

MAX1844

MAX8736

MAX8760

MAX8770

MAX8771

MAX8774

MAX8786

MAX8796

MAX1711

MAX1717

MAX1718

MAX1907

MAX1987

LTC3728

LTC3735

ISL6217

ISL6218

ISL6219

ISL6247

ISL6248

ISL6265

ISL6266

ISL6260

ISL6261

ISL6262

ISL6559

SC451

SC452

SC454

SC1474

SC1476

OZ826

VT1311

 

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

 

ADP3203

ADP3205

ADP3207

ADP3208

MAX1532

MAX1544

MAX1545

MAX1546

MAX1532

MAX1844

MAX8736

MAX8760

MAX8770

MAX8771

MAX8774

MAX8786

MAX8796

MAX1711

MAX1717

MAX1718

MAX1907

MAX1987

LTC3728

LTC3735

ISL6217

ISL6218

ISL6219

ISL6247

ISL6248

ISL6265

ISL6266

ISL6260

ISL6261

ISL6262

ISL6559

SC451

SC452

SC454

SC1474

SC1476

OZ826

VT1311

 

Các IC dao động của mạch xạc

Ký hiệuChức năngTra cứu
ADP3806

ADP3808

MAX1908

MAX1909

MAX8731

MAX8765

MAX1772

MAX1535

MAX1645

MAX8724

MAX8725

MB3878

MB3887

MB39A119

MB39A126

MB39A132

BQ24703

BQ24720

BQ24721

BQ24740

BQ24745

BQ24751

ISL6251

ISL6255

ISL6256

ISL8873

ISL88731

OZT01J05

OZ862

OZ8604

 

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

 

ADP3806

ADP3808

MAX1908

MAX1909

MAX8731

MAX8765

MAX1772

MAX1535

MAX1645

MAX8724

MAX8725

MB3878

MB3887

MB39A119

MB39A126

MB39A132

BQ24703

BQ24720

BQ24721

BQ24740

BQ24745

BQ24751

ISL6251

ISL6255

ISL6256

ISL8873

ISL88731

OZT01J05

OZ862

OZ8604

 

Giáo trình sưu tầm – nguồn internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *