Bài 9 – Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop

Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop

Phân tích sơ đồ khối nguồn của một số dòng máy trên mainboard laptop

Phân tích sơ đồ khối nguồn của một số dòng máy trên mainboard laptop và nhiệm vụ chức năng nhiệm vụ :

Sơ đồ khối cơ bản:

Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop

Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop Phân Tích Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop

1) Phân tích sơ đồ khối máy Laptop HP DV4000 

Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop

2) Phân tích sơ đồ khối máy Laptop IBM – X300

 • Máy IBM – X300 có Chip Video tích hợp trong Chipset bắc.
 • IC điều khiển nguồn không tích hợp trong Chip điều khiển chuột phím (H8) mà chỉ giao tiếp với H8.
 • IC điều khiển nguồn thường sử dụng họ IC – PMH… ví dụ: PMH4, PMH7, …

Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop

So sánh sơ đồ Laptop IBM với Laptop HP
Giống nhau: Chiếm đa số như:

 • Chức năng của các thành phần trên máy
 • Sự giao tiếp giữa các thành phần của Chipset bắc , Chipset nam là giống nhau

Khác nhau:

 • Máy HP thì BIOS giao tiếp với IC điều khiển nguồn, máy IBM có BIOS giao tiếp với Chipset nam
 • Máy HP có IC điều khiển nguồn tích hợp chung với IC điều khiển phím chuột và các chức năng trên máy, máy IBM thì IC điều khiển nguồn thường tách ra và thường có mã hiệu là PMH, ví dụ PMH4 hay PMH7
 • IC điều khiển phím, chuột trên máy IBM thường có mã hiệu là H8…

3) Phân tích sơ đồ khối máy Laptop Lenovo X200

Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop

 •  Các máy Lenovo sử dụng công nghệ của IBM vì vậy chúng có cấu trúc mạch cơ bản giống với máy IBM, IC điều khiển phím chuột cũng có mã hiệu là H8…, IC điều khiển nguồn cũng có mã hiệu là PMH…

4) Phân tích sơ đồ khối Laptop Acer 7738

Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop

 • Dòng Acer 7738 có cấu hình tương đối cao, tuy nhiên về cấu trúc thì  đa phần là giống với dòng Acer 3105 như IC điều khiển nguồn cũng kết hợp với điều khiển chuột, phím và giao tiếp với BIOS, điểm khác là model này hỗ trợ cổng HDMI (High-Definition Multimedia Interface) giao tiếp đa phương tiện phân giải cao.
 • Dòng máy này có Card Video xử lý tín hiệu Video, giảm bới gánh nặng xử lý cho Chipset bắc.

5) Phân tích sơ đồ khối máy Laptop Acer 5000

Sơ Đồ Khối Nguồn Laptop

 • Model Acer 5000 có một số điểm khác biệt, model này sử dụng CPU hãng AMD, vì vậy mà RAM giao tiếp trực tiếp với CPU chứ không đi qua Chipset bắc, vì vậy đã tăng tốc độ xử lý, ngoài ra dòng máy này còn sử dụng Chip Video riêng biệt và thường dùng Chip của hãng ATI
 • Về IC điều khiển nguồn vẫn giữ đặc điểm chung của dòng Acer là tích hợp điều khiển chuột phím, giao tiếp với BIOS

Giáo trình sưu tầm – nguồn internet

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *