Bài 8 Sơ Đồ Khối Một Số Main Laptop

Sơ Đồ Khối Một Số Main Laptop

Sơ đồ khối mainboard laptop ( một số đời )

Sơ đồ khối một số dòng main Laptop
Sơ đồ khối một số dòng main Laptop
  • Cũng như mainboard PC hay bất kỳ môn học nào về điện tử kỹ thuật phần cứng, khi học sửa chữa laptop ta phải bắt đầu bằng việc nắm rõ sơ đồ khối, mối liên hệ giữa các thành phần trên mainboard, cái nào quản lý cái nào… tránh việc “phán” bậy bạ như là “RAM do chip Nam quản lý” <– là hết sức tệ.
  • Để tìm sơ đồ khối của 1 mainboard đơn giản, hãy tải schematics của mainboard đó về, phần đầu của schematics thường phải là “sơ đồ khối”. Để tải schematics thì vào goole gõ tên:
  • Gõ tên vào thanh tìm kiếm để tìm schematics cho nhanh.
  • Yêu cầu để đọc mainboard laptop là bạn nên học “mainboard PC” trước nên phần này mà nhìn thấy không hiểu thì vui lòng đọc lại “mainboard PC” .
  • Nếu đọc “sơ đồ khối” thấy quá dễ hiểu, hoặc hiểu hết rồi thì bước tiếp theo là “nhận biết và xác định từng thành phần linh kiện trên mainboard laptop”.

Dưới đây là vài sơ đồ khối để tham khảo:

Sơ đồ khối một số dòng main Laptop

Sơ đồ khối một số dòng main Laptop

Sơ đồ khối một số dòng main Laptop

Sơ đồ khối một số dòng main Laptop

Giáo trình Sưu Tầm – Nguồn Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *